SHANTY FESTIVAL

24 september 2017 | 11.00 - 18.00 uur

Gratis entree

ZEEMANSLIEDEREN
Feest voor iedereen!

Wat zijn Shanty's

Rond de eeuwwisseling (19de-20ste eeuw) deden stoomschepen hun onstuitbare intrede op de wereldzeeën. Ze namen in toenemende mate de plaats in van de zeilschepen die tot dusver de verbindingen met overzeese wereld- of gebiedsdelen hadden onderhouden. Met het verdwijnen van de zeilschepen, ook wel windjammers genoemd, dreigden ook de zogenaamde shanties in de vergetelheid te geraken.

Deze ritmische arbeidsliederen werden aan boord gezongen tijdens bijvoorbeeld het gelijktijdig doorhalen van de brassen, bij het ankerlichten of bij het zware en ééntonige werk aan de pompen.

Voor het ontstaan van het woord "shanty" bestaan meerdere verklaringen. Een daarvan is dat het woord is afgeleid van het Engelse woord "chant", wat zoveel betekent als zingen, een aanduiding voor negerliederen. Een andere lezing noemt het een afleiding van het Franse woord "chanter of chantez" zoals de Franssprekende negerbootwerkers in New-Orleans het uitdrukten.

In de hoogtijd dagen van de zeilvaart, ongeveer van 1820---1870, begonnen zo'n beetje alle landen op zee te varen naar verre bestemmingen. Men had bv. de Noord Atlantische route en de Chinese route. Op deze route diende het product vaak zo snel mogelijk vervoerd te worden. Men moest varen via Kaap Hoorn en op 40 ste breedtegraad door de zware westerstormen.

Daarom werd er al gauw naar een sneller schip omgekeken. Men kreeg toen de klippers: deze waren slanker van vorm en liepen ook harder. In 1853 werden alleen al in Noord-Amerika 120 klippers gebouwd. Ook was er de Australische route die emigranten heen en weer bracht. Dan was er de vierde route: op Indië. Deze werd het meest door de Nederlanders gevaren. Passagiers en stukgoed heen en specerijen, jute, tabak, koffie, rijst en vooral suiker waren voor de terugreis.

Bovendien was er de walvisvaart. De Nederlandse en de Engelse schepen vingen ze vooral in de Noordelijke IJszee bij Groenland en de Amerikanen visten met een vloot van ongeveer 700 schepen in de Stille Zuidzee, wel tot aan Siberië.

Shanties werden populair aan het begin van de industriële revolutie, tussen 1830 en 1860, en bleven dat tot rond 1930. De eeuw van de klippers. De dikbuikige Oost-Indiëvaarders maakten plaats voor rankere en snellere koopvaardijschepen. In 1818 begon de legendarische Blackball Line met deze snelle klippers een tweemaandelijkse dienst tussen New York en Liverpool.

Deelnemers

Shantykoor de Raaitvinken uit Harkstede
Shantykoor de Rundezangers uit Emmer-Compascuum
Shantykoor Zeemansvrouwen Zuidbroek
Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts uit Hoogezand

DIT EVENEMENT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

TOP